WÓJT GMINY CEKCYN

ogłasza nabór

na członków Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie

na drugą kadencję 2024-2029

 

1. Rada Seniorów liczyć będzie 8 członków.

2. Kandydatami na członków Rady Seniorów mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia oraz mają czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Cekcyn.

3. Prawo zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów ma:

- grupa 10 mieszkańców Gminy Cekcyn w wieku co najmniej 60 lat,

- podmioty działające na terenie Gminy Cekcyn na rzecz osób starszych, w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku

w terminie do dnia 8 marca 2024 r.

4. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Cekcynie w godzinach pracy Urzędu na formularzu zgłoszeniowym.

5. Zgłoszenia po terminie nie będą podlegać weryfikacji.

6. Przyjęcie zgłoszeń oraz wybór na członków Rady Seniorów będzie odbywać się na zasadach określonych w Statucie Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie oraz w Zarządzeniu Wójta Gminy Cekcyn.

Wójt Gminy Cekcyn

/-/ Jacek Brygman