Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie ogłosił nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Druki można pobrać na stronie: http://www.gops.cekcyn.pl/aktualnosci

Przyjmowanie wniosków trwa do 1 marca br. , do godz. 14.00.

godło Polski: orzeł biały i napis Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej