Obszar Cekcyn
w dniach: 2024-04-18,
w godzinach:  18 kwi 08:00 - 18 kwi 11:30
Cekcyn ul. Szkolna numery: 46, 47, 48, 50, i przyległe.