Stowarzyszenia zawodowe i twórcze
właściwe
ze względu na rodzaj działalności
prowadzonej przez
Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

 

Działając zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 87)  Wójt Gminy Cekcyn przed powołaniem na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie wnosi o wydanie opinii o Pani Izabeli Złotowskiej, jako kandydacie na ww. stanowisko.

Wskazania wymaga, iż kandydatka od 1 marca 2007 roku pełni obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie.

Jednocześnie wskazuję 7-dniowy termin do przedłożenia przedmiotowej opinii, liczony od dnia ukazania się niniejszego wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cekcyn, na stronie internetowej Gminy Cekcyn oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Cekcyn.

Opinie można składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, pok. nr 24,  w godzinach pracy urzędu lub drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja prawna:

Zgodnie z art 15 ust.  1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 87) Dyrektora Instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych
i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Odwołanie dyrektora następuję w tym samym trybie. Zasięganie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest konieczne w przypadki wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu, o którym mowa w art. 16 ustawy.

Wójt Gminy Cekcyn
/-/ Jacek Brygman