Tematyka zabrania:

 1. Otwarcie – stwierdzenie prawomocności zebrania.
 2. Sprawozdanie dotychczasowego Sołtysa ze swojej działalności.
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję - podjęcie uchwały.
 1. Wybór Sołtysa:
 2. zgłaszanie kandydatów na Sołtysa do przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
 3. przedstawienie się kandydatów na Sołtysa,
 4. omówienie zasad głosowania,
 5. przeprowadzenie głosowania,
 6. ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wybory,
 7. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Sołtysa.
 8. Podjęcie uchwały o liczbie członków wchodzących w skład Rady Sołeckiej.
 9. Wybór Rady Sołeckiej:
 10. zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej,
 11. omówienie zasad głosowania,
 12. przeprowadzenie głosowania,
 13. ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyboru,
 14. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Rady Sołeckiej.
 15. Sprawy bieżące. 

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Miejsce i termin zebrania

1

Ludwichowo

Świetlica wiejska w Ludwichowie

20.05.2024 r. (poniedziałek) godz. 17:00

2

Trzebciny

Świetlica wiejska w Ludwichowie

20.05.2024 r. (poniedziałek) godz. 19:00

3

Zdroje

Świetlica wiejska w Zdrojach

21.05.2024 r. (wtorek) godz. 17:00

4

Zielonka

Świetlica wiejska w Zielonce

21.05.2024 r. (wtorek) godz. 19:00

5

Wysoka

Świetlica wiejska w Wysokiej

22.05.2024 r. (środa) godz. 17:00

6

Iwiec

Świetlica wiejska w Iwcu

22.05.2024 r. (środa) godz. 19:00

7

Ostrowo

Świetlica wiejska w Ostrowie

23.05.2024 r. (czwartek) godz. 17:00

8

Brzozie

Świetlica wiejska w Brzoziu

23.05.2024 r. (czwartek) godz. 19:00

9

Krzywogoniec

Świetlica wiejska w Krzywogońcu

24.05.2024 r. (piątek) godz. 17:00

10

Cekcyn

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

24.05.2024 r. (piątek) godz. 19:00

11

Wielkie Budziska

Świetlica wiejska w Wielkich Budziskach

27.05.2024 r. (poniedziałek) godz. 17:00

12

Małe Gacno

Świetlica wiejska w Małym Gacnie

27.05.2024 r. (poniedziałek) godz. 19:00

13

Zalesie

Świetlica wiejska w Zalesiu

28.05.2024 r. (wtorek) godz. 17:00

14

Nowy Sumin

Świetlica wiejska w Nowym Suminie

28.05.2024 r. (wtorek) godz. 19:00

Zapraszam do czynnego uczestnictwa.