Wójt Gminy Cekcyn zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup samochodu marki STAR 005 (FSC-STARACHOWICE), będącego własnością Gminy Cekcyn.

 1. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:
 • Marka, model, rodzaj: FSC-STARACHOWICE STAR 005, specjalny pożarniczy.
 • Nr rej.: BYB 190K.
 • Nr identyfikacyjny: P244LM0110188.
 • Rok produkcji: 1986.
 • Moc silnika: 110kW.
 • Pojemność silnika: 6842 cm3.
 • Stan licznika: 48 855 km.
 • Ilość miejsc: 6.
 • Zbiornik na wodę: zdemontowany.
 • Kolor zabudowy: czerwony akrylowy.
 • Badanie techniczne z dnia 21.12.2023. - wynik badania negatywny.
 • Ubezpieczenie OC aktualne.

 

 1. Cena wywoławcza brutto : 4 000,00 zł. 
 1. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca. 
 1. Miejsce i termin oględzin pojazdu: Samochód będzie udostępniony do oględzin, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panią Anną Kosz pod numerem telefonu 52 334 75 59. 
 1. Sprzedaż nastąpi na podstawie zawartej umowy, a wydanie samochodu kupującemu odbędzie się po dokonaniu wpłaty należnej kwoty na konto Gminy Cekcyn nr 74 8144 0005 2007 0070 0245 0010. 
 1. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na zakup samochodu strażackiego JELCZ 005” oraz danymi oferenta. Pisemne oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 27. 06.2024 r. do godz. 15.00 na adres: Urząd Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2 89-511 Cekcyn (wzór formularza oferty w załączniku)
 2. Gmina Cekcyn zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

image000000001002
image000000001002
image000004001
image000004001
image000001001002
image000001001002
image000002001002
image000002001002