Wzorem lat ubiegłych, Gmina Cekcyn w partnerstwie z Województwem Kujawsko - Pomorskim przystąpiła do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim".

Kryteria włączenia do programu: wiek 60+, zameldowanie na terenie gminy, pozytywny wynik badania kwalifikacyjnego.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Nabór trwa, pierwsze zajęcia we wrześniu.

Zapisy uczestników od 9 lipca do 26 lipca 2024 r.: pok. 17 Urzędu Gminy w Cekcynie
– Ilona Lesikowska tel. 782-808-724 lub 52 3347563.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona (40 osób). O zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.