Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór na ratownika wodnego na kąpielisku przy Jeziorze Wielkim Cekcyńskim. Termin składania ofert do 19 kwietnia 2012 do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy - sekretariat, pokój nr 24, więcej szczegółów na www.bip.cekcyn.pl oraz na tablicach ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy.