W dniu 26 kwietnia 2012 r. w Urzędzie  Gminy w Cekcynie odbyła się uroczystość z okazji jubileuszy zawarcia związku małżeńskiego. Złote Gody świętowali: Państwo: Elżbieta i Jan Galińscy, Krystyna i Józef Fritza, Krystyna i Tadeusz Wasiela, Bernadeta i Zygfryd Muchowscy. Diamentowe Gody – 60 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego obchodzili państwo Urszula i Zygmunt Bendlin.
Aktu dekoracji MEDALAMI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE dokonał Wójt Gminy Cekcyn Jacek Brygman.
Dostojnym Jubilatom raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i spełnienia wszystkich marzeń oraz uśmiechu na każdy dzień wspólnego życia.

 


Państwo Krystyna i Tadeusz WasielaPaństwo Krystyna i Józef FritzaPaństwo Elżbieta i Jan GalińscyPaństwo Bernadeta i Zygfryd MuchowscyPaństwo Urszula i Zygmunt Bendlin