Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.Termin złożenia ofert upływa 14 stycznia 2013 r. o godz. 10.00, oferty należy składać do Urzędu Gminy w Cekcynie, pokój Nr 24 /sekretariat/. Więcej informacj: ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, umowy i sprawozdania, dostępne są na stronie www.bip.cekcyn.pl w zakładce Aktulaności oraz pod nr telefonu 52 33 47 555.