W maju 2012 Para Prezydencka zainaugurowała Konkurs „Dobry Klimat dla Rodziny”, by wyróżnić i promować wartościowe inicjatywy samorządów, które kreują otoczenie sprzyjające dobremu funkcjonowaniu rodzin. Najlepsze działania mogą stać się wzorem i inspiracją dla innych władz lokalnych w Polsce.
Podczas świątecznego spotkania Pary Prezydenckiej z Rodzinami w środę 19 grudnia 2012 w Pałacu Prezydenckim  zostały ogłoszone Nominacje Kapituły w Konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny”. Z blisko 250 różnorodnych inicjatyw samorządów wspierających rodziny, nadesłanych z całej Polski, Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Ireny Wóycickiej, wyłoniła 15 Nominowanych do Nagrody Pary Prezydenckiej.

Wśród 15 nominowanych znaleźli się:

W kategorii: INICJATYWY MIĘDZYPOKOLENIOWE

Miasto Dąbrowa Górnicza za program „Aktywny senior”;

Miasto Gdańsk za budowanie sieci centrów Animacji i Aktywizacji Lokalnej pod nazwą „Domy Sąsiedzkie”;

Gmina Dzierżoniów za budowanie „Międzypokoleniowych mostów”;

Miasto Lublin za wielopłaszczyznową i konsekwentną aktywność kreującą pozytywny wizerunek seniora;

Miasto Opole za tworzenie w mieście przyjaznej przestrzeni dla seniorów i osób z niepełnosprawnością.

 W kategorii: WSPARCIE DLA RODZIN W OPIECE i EDUKACJI NAJMŁODSZYCH DZIECI

Powiat Puławski za program wsparcia rodzin dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju;

Miasto Zielona Góra za ofertę wychowawczo-edukacyjną dla rodzin z dziećmi, wspierającą rodziców w godzeniu ról;

Gmina Wisznice za zintegrowany program edukacji najmłodszych mieszkańców;

Gmina Cekcyn za program świetlicowych grup edukacyjno-zabawowych dla dzieci 2-4 letnich;

Gmina Mrozy za konsekwencję w tworzeniu systemu różnorodnych form wspierania mieszkańców w pełnieniu ich rodzicielskich funkcji.

 W kategorii otwartej: DOBRY KLIMAT DLA RODZINY

Miasto Dzierżoniów za działania na rzecz klientów pomocy społecznej

i odwagę w kreowaniu wizerunku pomocy społecznej;

Miasto Wrocław za pierwszy w Polsce, kompleksowy program pomocy rodzinom wielodzietnym;

Miasto Kościerzyna za dostrzeżenie potrzeby wspierania rodzin niepełnych;

Miasto Rumia za szeroką współpracę we wspieraniu rodzin;

Miasto Siedlce za systemowe wsparcie rodzin.

Świetlicowe grupy edukacyjno-zabawowe w naszej gminie powstały z inicjatywy osób zaangażowanych w program DLA DZIECI,  w którym gmina uczestniczyła na zaproszenie Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego.

Praca tych grup polega na spotkaniach dzieci 2-4 letnich z wykwalifikowanym nauczycielem, któremu pomagają rodzice oraz instruktor świetlicy wiejskiej.

W początkowym okresie (od wiosny 2006) były to spotkania 1 raz w tygodniu.

Na wyraźne oczekiwania rodziców i dzieci zwiększyliśmy liczbę zajęć do dwóch 3-godzinnych spotkań w tygodniu. W obecnym roku funkcjonują również 2 grupy całotygodniowe. Udało się również skompletować „ruchomy” zestaw pomocy, co pozwali na uruchomienie grup w tych świetlicach, w których w danym roku będzie odpowiednia liczba zainteresowanych rodzin.

Oprócz zabawy dzieci uczą się komunikacji w grupie, poznają i doskonalą czynności samoobsługowe i umiejętności społeczne, poznają również swoją miejscowość i gminę poprzez uczestnictwo w „małych wycieczkach” (wyjazdy samochodami rodziców lub rodziny w ciekawe miejsca gminy i powiatu, np. do izby regionalnej, nad jeziora, do stadniny koni, do Muzeum Borów Tucholskich itp.)

W miarę pozyskanych środków organizowane są również warsztaty dla rodziców (np. „Jak pracować z dzieckiem z wadą wymowy w domu?” „Gimnastyka ciała  i umysłu z elementami rytmiki i muzykoterapii” i in.)

Świetlicowe grupy edukacyjno-zabawowe, prowadzone są  przez gminę, Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej oraz Stowarzyszenie „Jagoda”.  Finansowane są m.in. z gminnych grantów , dotacji projektowych itp.

Gmina ponosi koszty wyposażenia i utrzymania obiektów świetlic.

Do zadań rodziców należy utrzymanie porządku w miejscu zajęć, pomoc nauczycielowi zwłaszcza w trakcie spacerów, pokrycie  kosztów ubezpieczenia dziecka oraz okresowa składka na zakup materiałów do zajęć.

Uzyskanie nominacji w doborowym gronie samorządów z całej Polski potwierdza dobry kierunek działań w naszej gminie.

 
Maluchy z Ostrowa i Nowych Sumin na wycieczce w Tucholi

Maluchy z Małego Gacna

Maluchy z grupy Iwiec
Laureaci I edycji Konkursu zostaną ogłoszeni w maju 2013 roku.
Felicyta Król-Pawelska