Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy realizację dwóch zadań inwestycyjnych dofinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a mianowicie:
1. "Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ludwichowie wraz z wyposażeniem" na kwotę brutto 292.631,64 zł., inwestycję realizowała firma TG "PARA" z siedzibą w Tucholi.
2. "Przebudowa i nadbudowa budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i izbę produktu lokalnego w miejscowości Krzywogoniec wraz z wyposażeniem"na kwotę brutto: 346.376,82 zł, zadanie wykonała SPR Osnowo, Zakład Remontowo - Budowlany, Osnowo.
Wszystkim użytkownikom życzymy wielu wspólnych działań, w nowo zmodernizowanych obiektach, na rzecz lokalnych społeczności.