Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Powiatu Tucholskiego, Gminy Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola, Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Amfiteatr będzie składał się z następujących elementów:
-        scena: usytuowana na poziomie posadzki całego amfiteatru, część sceny jest zadaszona, przed sceną projektuje się wykonanie podłogi zabezpieczonej przed działaniem warunków zewnętrznych,
-        widownia: przeznaczona dla 400 osób, miejsc siedzących, wkomponowana w naturalną pochyłość terenu,
-        podcień: będzie pełniło funkcję miejsca rekreacji, wystaw, kiermaszów,
-        barek: miejsce konsumpcji usytuowane pod podcieniem ze stołami i krzesłami,
-        sanitariaty: na zapleczu barku, z osobnymi wejściami przy głównym trakcie komunikacyjnym, usytuowanym od strony centrum wsi, sanitariat będzie składał się z osobnych w.c. damskich i męskich oraz kabiny dla osób niepełnosprawnych,
-        balustrada nabrzeża: połączona z murem częściowo okalającym amfiteatr.

Zadanie realizowane będzie w latach 2011 - 2012.

Wykonawcą robót jest Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski z Chojnic.

Całkowita wartość zadania to kwota 2.130.027,94 zł (brutto)