Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Powiatu Tucholskiego, Gminy Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola, Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przebudowa, rozbudowa i istniejącego budynku OSP w Zdrojach na budynek obsługi turystyczno-szkoleniowej, działka Nr 63/7 Rozbudowa budynku zwiększy powierzchnię zabudowy do 430,78 m2

Realizacja zadania obejmuje:

- rozbudowę budynku o nową kuchnię z zapleczem magazynowym wraz z dostawą i montażem urządzeń wyposażenia kuchennego;

- przebudowę istniejącej kuchni oraz sanitariatów na parterze wraz z toaletą przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych;

- przebudowę poddasza na bazę noclegową;

- odnowienie elewacji zewnetrznej;

- wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych;

- utwardzenie dojazdu do zaplecza kuchennego oraz miejsc postojowych;

- wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wodno - kanalizacyjnej;

- wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Wykonawcą robót jest Spółdzielnia Produkcji Rolnej Zakład Remontowo - Budowlany Osnowo, 86 - 200 Chełmno.

Całkowita wartość zadania - 458.709,02 zł (brutto).

Zadanie zrealizowane zostanie w 2011 r.

W odębnym postępowaniu przteragowym zostanie wyłoniony dostawca  mebli do wyposażenia wskazanego obiektu.