Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Powiatu Tucholskiego, Gminy Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola, Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Gmina Cekcyn realizuje projekt partnerski "Bory Tucholskie - w labiryntach natury" - Wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej”. Liderem projektu jest Powiat Tucholski, a Partnerami projektu są gminy Powiatu Tucholskiego.

W ramach wymienionego wyżej projektu, są realizowane następujące inwestycje budowlane oraz wyposażenia:
1. Turystyczne zagospodarowanie remizy OSP w Cekcynie.
2. Turystyczne zagospodarowanie remizy OSP w Zdrojach.
3. Budowa amfiteatru w Cekcynie.
4. Zagospodarowanie plaży przy jeziorze w Krzywogońcu.
5. Zagospodarowanie plaży przy jeziorze w Trzebcinach.
6. Wyposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego.

Więcej informacji o poszczególnych zadaniach wraz ze zdjęciami z inwestycji, można poczytać i zobaczyć w poszczególnych zakładkach.
Termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu to maj 2012 rok.

Całkowita wartość projektu: 4.932.666,33 zł
Kwota dofinansowania: 2.712.399,87 zł
Wkład własny: 2.220.266,46 zł.