Nazwa inwestycji:

,,Budowa drogi gminnej nr 010327C Łosiny - Kowalskie Błota”.

Wykonawca :

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie.

Czas realizacji:

od 26.02.2014 r. do 27.06.2014r.

Opis zakresu prac:

Droga została wykonana w technologii asfaltowej o długości 1,8 km z częściowym chodnikiem z kostki betonowej, oświetleniem drogowym a także odwodnieniem za pomocą skrzynek rozsączających.

Całkowity koszt:

Koszt inwestycji wyniósł 1.904.666,64zł (brutto).

Na w/w zadanie gmina pozyskała dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 952.333,32zł oraz z Powiatu Tucholskiego w wysokości 295.223,33 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

Zdjęcia z inwestycji: