Inwestycję wykonuje Zakład Sprzętowo - Transportowy Czesław Pawłowski.


Na w/w zadanie gmina pozyskała dotację Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej w wysokości 172.260,00 zł.

IMG_20210831_142221_1
IMG_20210831_142221_1
IMG_20210831_142417_1
IMG_20210831_142417_1
IMG_20210831_142607
IMG_20210831_142607