Nazwa inwestycji:

,,Budowa drogi gminnej nr 010302C Zalesie – Stary Sumin gmina Cekcyn”.

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3 86-100 Świecie

Czas realizacji:

od 02.03.2015 r. do 07.08.2015r.

Opis zakresu prac:

Droga została wykonana w technologii asfaltowej o długości 3,04 km z odwodnieniem za pomocą przydrożnych rowów. Wykonane zostały dwie zatoki przystankowe, a także budowa nowych przepustów drogowych.

Całkowity koszt:

Koszt inwestycji wyniósł 2.818.419,76 zł.

Na w/w zadanie gmina pozyskała dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 1.409.209,88 zł, z Powiatu Tucholskiego w wysokości 459.188,84 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

Zdjęcia z inwestycji: