Przebudowa drogi 010320C Zielonka – Jelenia Góra

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej nr 010320C Zielonka Jelenia Góra w km 0+371 do km 0+998 w miejscowości Zielonka, w gminie Cekcyn

Wykonawca:

Konsorcjum: Partnertech Stabiterra Sp. z o.o. i Partnertech Sp. z o.o

Czas realizacji:

sierpień - listopad 2020 r.       

Opis zakresu prac:

Droga w technologii asfaltowej o długości 627 m.

Całkowity koszt:

Na w/w zadanie gmina pozyskała dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 314.808,00 zł. Całkowita wartość inwestycji 644.653,89 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.

Cel projektu i planowane efekty:

Realizacja zadania pozwoli poprzez poprawę stanu technicznego drogi poprawić dostępność komunikacyjną do obszarów zagospodarowanych.

 

 

IMG_20200930_112436
IMG_20200930_112436
IMG_20201023_130916
IMG_20201023_130916
IMG_20201103_145802
IMG_20201103_145802