Nazwa inwestycji:

,,Modernizacja drogi transportu rolniczego Cekcyn – Kruszka od km 0+980 do km 1+ 970”

Wykonawca :

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie.

Czas realizacji:

od 15.06.2016 r. do 03.08.2016r.

Opis zakresu prac:

Droga została wykonana w technologii asfaltowej.

Całkowity koszt:

Koszt inwestycji wyniósł 242.836,05 zł.

Na w/w zadanie gmina pozyskała dotację Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej w wysokości 71.500 zł.

 

Zdjęcia z inwestycji: