Gmina Cekcyn, REGON: 092351104,
NIP 561-14-96-808 reprezentowana przez: 

Urząd Gminy w Cekcynie,
REGON: 000531571,

NIP: 561-10-52-075
, 
ul. Szkolna 2, 
89-511 Cekcyn.

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:Stworzenie i utrzymanie portalu”, oraz „Usługę hostingu”w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cekcyn“ współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

 

Uzasadnienie: Budowa portalu e-learning jest ujęta w kosztach kwalifikowanych projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cekcyn“. Realizacja zadania umożliwia przeprowadzenie kampanii promującej projekt, prowadzenie promocji projektu oraz szkolenie grupy docelowej beneficjentów. Dzięki e-learning zapewniony zostanie szerszy udział osób niepełnosprawnych i osób samotnie wychowujących dzieci. Koszt hostingu jest niezbędny do funkcjonowania i utrzymania portalu.

Tekst zapytania ofertowego, wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy znajdują się w załączniku. Oferty należy składać na adres i w formie określonej w zapytaniu ofertowym lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą kontaktową jest: p. Grzegorz Krauzowicz - Koordynator projektu, nr kom.: 500 254 273.