Zamawiający Gmina Cekcyn z siedzibą w Urzędzie Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację 2 artykułów sponsorowanych w prasiew ramach projektu pn. "PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE CEKCYN“ współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

Załączniki:
Download this file (zap ofertowe artykuły prasowe.doc)zap ofertowe artykuły prasowe.doc[ ]134 kB