Zamawiający Gmina Cekcyn z siedzibą w Urzędzie Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2, 89-511, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na „Gadżety promocyjne” w ramach projektu pn. "PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE CEKCYN“ współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Załączniki:
Download this file (zap ofertowe gadżety.doc)zap ofertowe gadżety.doc[ ]144 kB

Gmina Cekcyn z siedzibą ww Urzędzie Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2, 89-511, w ramach projektu pn. "PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE CEKCYN“,  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację 1 konferencji prasowej zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Załączniki:
Download this file (zap ofertowe konferencja.doc)zap ofertowe konferencja.doc[ ]131 kB

W związku z realizacją współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cekcyn” – Gmina Cekcyn składa publiczną ofertę podjęcia współpracy w ramach pozycji: "Wydatki na pokrycie kosztów usług prawniczych (Pzp)". W załączeniu treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

Załączniki:
Download this file (Zapytanie_ofertowe - CEKCYN - pzp.pdf)Zapytanie_ofertowe - CEKCYN - pzp.pdf[ ]113 kB

Gmina Cekcyn informuje, że  unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach pozycji  : Wydatki na pokrycie kosztów usług prawniczych (Pzp)” dla współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cekcyn”.

  Uzasadnienie:

            Cena ofert przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

            Po zweryfikowaniu warunków zamówienia ponownie zwrócimy się do Państwa
o złożenie oferty.

Unieważnienie zapytania ofertowego

W związku ze złożonym przez jednego z oferentów zapytaniem dotyczącego publicznej oferty podjęcia współpracy w ramach pozycji: Wydatki na pokrycie kosztów usług prawniczych (Pzp)  w związku z realizacją współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cekcyn” – Gmina Cekcyn zamieszcza treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Treść pytań i udzielonych odpowiedzi.

Pytanie dodatkowe z dnia 17.12.2013r.