Rozpoczynamy kolejny rok działalności Centrum Dziecka i Rodziny w Cekcynie.
Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego i szwedzka fundacja  World Childhood Foundation podjęły decyzję o kontynuowaniu działań Centrum Dziecka i Rodziny w Cekcynie i Głuchowie.

Centra Dziecka i Rodziny – wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi z terenów wiejskich, pozostających w szczególnie trudnej sytuacji

Projekt zakłada wsparcie 2 gmin wiejskich w zaplanowaniu i wdrożeniu zintegrowanych działań dla małych dzieci i ich rodziców, koordynowanych przez Centrum Dziecka i Rodziny.
Centra będą oferowały różnego rodzaju działania i formy wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem rodzin w kryzysie.
Do programu wybrano gminy CEKCYN (woj. kujawsko-pomorskie)  i  GŁUCHÓW (woj. łódzkie).
Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego i szwedzką fundację WORLD CHILDHOOD FOUNDATION.
19 marca 2013r. odwiedziły naszą gminę przedstawicielki obydwu fundacji –  Susanne Drakborg (WCHF) oraz  Teresa Ogrodzińska i Dorota Bregin (FRD). 

Centrum nie będzie jako takie nową instytucją, jego działania będą bazowały na już funkcjonujących instytucjach samorządowych bądź organizacjach pozarządowych.

CELE I ODDZIAŁYWANIE

Zwiększanie poziomu aktywności lokalnej na rzecz tworzenia dobrego środowiska dla lepszych szans rozwojowych najmłodszych dzieci, wspieranie rodzin z małymi dziećmi, ( szczególnie pozostających w kryzysie), w wypełnianiu ich ról rodzicielskich poprzez umożliwienie udziału w Grupach Zabawowych, warsztatach i konsultacjach.

ZAKŁADANE REZULTATY:
- wypracowanie  diagnozy sytuacji małych dzieci, z uwzględnieniem sytuacji dzieci z rodzin w kryzysie
- stworzenie zintegrowanego systemu działań dla małych dzieci, koordynowanego przez Centra Dziecka i Rodziny  (Grupy Zabawowe, Biblioteczka dla Najmłodszych, Warsztaty dla Rodziców, konsultacje specjalistyczne, wizyty asystentów/ek w rodzinach)

DŁUGOFALOWE ODDZIAŁYWANIE
-rozwijanie narzędzi precyzyjnej i powtarzanej regularnie analizy sytuacji najmłodszych dzieci, w tym dzieci żyjących w rodzinach w kryzysie,
-zainicjowanie zintegrowanej oferty dla dzieci i ich rodzin, koordynowanej przez Centrum Dziecka i Rodziny – skupiającej się szczególnie na wsparciu rodzin w kryzysie w wypełnianiu ich rodzicielskiej roli