Aktualnie seniorki prowadzą swoje działania wolontariackie według opracowanych w trakcie indywidualnych konsultacji programów.
Pani Danka Kuczer na zajęciach kulinarnych
w Bajkowej Krainie.

 

Pani Henryka Szwinkowska na wycieczce
z Oddziałem Przedszkolnym przy SP Zielonka.

Pani Lucyna Ryszkowska w świetlicy wiejskiej w Ostrowie.Poniżej Panie: Lucyna Fedek, Alicja Zielińska i Zofia Peplińska na spotkaniu w hali sportowej.
Felicyta Król-Pawelska