W dniach 23-24.01.2014 w Warszawie odbyły się warsztaty projektowe.
Głównym celem spotkania było  wypracowanie programu, metod i narzędzi  pozwalających upowszechniać różnorodne zajęcia, warsztaty i spotkania prowadzone przez seniorów-wolontariuszy na rzecz małych dzieci (do +/- 10 lat).
Warsztat miał charakter nieformalny, połączony z wymianą doświadczeń i planowanych działaniach uczestników.
W warsztacie uczestniczyły Magdalena Pawłowska i Felicyta Król-Pawelska.
W dniu 28.02.2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie lokalne TOY w Cekcynie.
Spotkanie poprzedziły indywidualne rozmowy i zbieranie pomysłów, ponieważ nie wszystkie zainteresowane seniorki mogły uczestniczyć we wspólnej pracy (choroba, sanatorium itp.). Spotkanie odbyło się w nowym obiekcie Gimnazjum w Cekcynie. Nową placówkę pokazał nam wicedyrektor Jerzy Jaroch.
Tekst i fot. Felicyta Król-Pawelska

Na spotkanie zaproszone były również zainteresowane instruktorki świetlic wiejskich oraz animatorki Grup Zabawowych.

W dniu 10.01.2014r odbyło się w Warszawie seminarium TOY „Kto, komu i do czego jest dzisiaj potrzebny? – o  relacjach dzieci i osób w trzecim okresie dorosłości”.

Tekst i fot. Felicyta Król-Pawelska

W dniu 9 grudnia 2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu „Seniorzy dla najmłodszych”.


Dobiega końca realizacja projektu „Seniorzy dla najmłodszych”. Przeszkolone wolontariuszki prowadzą swoje planowane działania.

P. Grażyna Klewicz pomaga w Grupie Zabawowej w Krzywogońcu

 W dniu 14.10.2013 r w sali GOK odbyło się szkolenie z podstaw udzielania pierwszej pomocy, które prowadziła p. Katarzyna Szyndal-ratownik medyczny.