Dobiega końca realizacja projektu „Seniorzy dla najmłodszych”. Przeszkolone wolontariuszki prowadzą swoje planowane działania.

P. Grażyna Klewicz pomaga w Grupie Zabawowej w Krzywogońcu

P. Jadzia Gromowska na spotkaniach bibliotecznychZ inicjatywy pań Stanisławy Łyjak i Eryki Juszczak w Wysokiej powstała Grupa Zabawowa – dla maluchów panie przygotowały pacynki.Rozalia Janiak w czasie zajęć grupy świetlicowej maluchów w Ostrowie.Lucyna Fedek w grupie Świerczki w Przedszkolu Gminnym w Cekcynie.