Gmina Cekcyn współpracuje z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego od 2005 roku. Pierwszym  elementem tej współpracy był udział w długofalowym programie DLA DZIECI (finansowanie Fundacja Komeńskiego i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – 3 edycje programu). Głównym efektem współpracy pozostaje do dziś funkcjonowanie świetlicowych grup edukacyjno-zabawowych. W roku 2012/2013 w konkursie  „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej z blisko 250 różnorodnych inicjatyw samorządów wspierających rodziny, Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Ireny Wóycickiej, wyłoniła 15 Nominowanych do Nagrody Pary Prezydenckiej.  Znalazła się wśród nich Gmina Cekcyn, wyróżniona za prowadzenie świetlicowych grup edukacyjno-zabawowych dla dzieci w wieku 2-4 lat.

W dniu 15 maja 2013r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczysta gala, podsumowująca konkurs.


Uczestniczyliśmy w programie MONITOROWANIE STRATEGII EDUKACYJNYCH – efektem wdrożenia wniosków z raportu było opracowanie i włączenie w gminną Strategię Rozwoju Edukacji bloku działań w zakresie edukacji elementarnej.

Uczestniczyliśmy również ( w roku 2009)  jako jedna z pięciu gmin w Polsce w pilotażowym programie OBYWATEL DZIECKO, gdzie wspólnie poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie: Czy w naszej gminie dzieci mają głos?

W latach 2011/2012 Gmina Cekcyn była  jedną z 10 gmin w Polsce, zakwalifikowanych do udziału w projekcie Fundacji Rozwoju Dzieci im.J.A.Komeńskiego „STANDARDY JAKOŚCI WCZESNODZIECIĘCEJ OPIEKI I EDUKACJI”.
Raport z badań stanowić będzie materiał wyjściowy do opracowania ewaluacji Strategii Rozwoju Edukacji w gminie w obszarze działań z zakresu edukacji elementarnej.

Aktualnie realizujemy programy:
 “OD SERCA DLA DZIECKA”
oraz
“CENTRUM DZIECKA I RODZINY"