Adres:
Ostrowo 16, 89-512 Iwiec

Instruktorem świetlicy wiejskiej w Ostrowie jest Pani Małgorzata Jerchewicz.
Świetlica otwarta jest w:
poniedziałki od 1500 do 1900
wtorki od 1500 do 1900
środy od 1500 do 1900
czwartki od 1500 do 1900
piątki od 1500 do 1900