Adres:
Wysoka 11A, 89-512 Iwiec

Instruktorem świetlicy wiejskiej w Wysokiej jest Pani Karolina Zielińska.
Świetlica otwarta jest w:
poniedziałki od 1500 do 1900
wtorki od 1500 do 1900
środy od 1345 do 1745
czwartki od 1500 do 1900
piątki od 1500 do 1900