Burze z gradem od godz. 15:00 dnia 17.05.2019r. do godz. 23:00 dnia 17.05.2019r. , porywy wiatru do 80km/h

Ostrzeżenie meteorologiczne

o intensywnych opadach deszczu z burzami

 

Zjawisko: Intensywne opady deszczu z burzami/1

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

 

Ważność: od godz. 17:00 dnia 15.05.2019 do godz. 17:00 dnia 16.05.2019

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym.

Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - od 15 mm do 30 mm, lokalnie

do 40 mm. W trakcie opadów deszczu mogą występować burze z porywami wiatru do 60 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska : 80%

 

Uwagi: brak

Na najbliższej sesji Rady Gminy Cekcyn, która odbędzie się 27 maja 2019 roku  o godz. 10:00, Wójt Gminy Cekcyn przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, musi złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Cekcyn, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej  do dnia 24 maja 2019 r.

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas  sesji w dniu 27 maja 2019 roku, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Cekcyn do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 24 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2, w dniach poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:30-15:30, wtorki w godz. 7:30-17:00 i piątki w godz. 7:30-14:00  w pokoju numer 17 – Biuro Rady Gminy.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

o przymrozkach

 

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

 

Ważność: od godz. 00:00 dnia 08.05.2019 do godz. 06:00 dnia 08.05.2019

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -4°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska : 80%