Wójt Gminy Cekcyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2018 roku w sferach:
1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
8. Turystyki i krajoznawstwa.
Oferty można składać w terminie do 15 stycznia 2018 r. do godz. 10.00 pocztą na adres: Urząd Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn lub osobiście w Urzędzie Gminy, pokój nr 24 - Sekretariat, II piętro.
Niezbędne informacje można otrzymać w Urzędzie Gminy Cekcyn, pokój nr 12.

Załączniki:
Download this file (Formularz oferty.doc)Formularz oferty.doc[ ]207 kB
Download this file (konkurs ofert.PDF)konkurs ofert.PDF[ ]1896 kB
Download this file (Zarządzenie Wójta Gminy Cekcyn.PDF)Zarządzenie Wójta Gminy Cekcyn.PDF[ ]230 kB

W niedzielę 10 grudnia br. w świetlicy w Zielonce 9. Kół Gospodyń Wiejskich wzięło udział w Turnieju Kół Gospodyń. Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn, które działa już 10 lat.
Wszystkie 9. Kół brało udział w następujących konkurencjach:
1. Pyszne ciasto.
2. Pakowanie prezentu na czas.
3. Najdłuższy łańcuch bożonarodzeniowy.
4. Dekoracja stołu.
5. Potrawa z pstrąga.
6. Wykonanie kolędy.
Całą imprezę prowadziła trzecia Prezeska Stowarzyszenia, Mariola Falkowska.
Poszczególne konkurencje oceniało jury w składzie:
1. Zyta Kosz.
2. Monika Szczęsna.
3. Justyna Wilkiewicz.
Uczestniczki turnieju bardzo angażowały się w rywalizację podczas turnieju, co widać na załączonych zdjęciach. Czas podczas turnieju umilał zespół "Bysławskie Frantówki".
Wyniki turnieju KGW przedstawiły się następująco:
I miejsce: KGW Nowy Sumin, z sumą 130 pkt.
II miejsce: KGW Zalesie, z sumą 120 pkt,
III miejsce równorzędnie: KGW Iwiec i KGW Zielonka, każde z sumą 118 pkt.

Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Cekcynie przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji: SZLACHETNA PACZKA. Przez ostatnie dni zbieraliśmy potrzebne rzeczy wskazane przez osobę zgłoszoną w ramach akcji.
Razem przygotowaliśmy aż 8 paczek o różnych gabarytach, w których znalazły się nasze "dary z serducha". Ważnym podkreślenia jest fakt, iż przez tylko 3 dni, w pełnej mobilizacji zebraliśmy tak dużą ilość różnych rzeczy. Mamy nadzieję, że przekazane rzeczy umilą przedświąteczny czas obdarowanej osobie.
Dziękujemy osobom, które dołączyły się do SZLACHETNEJ PACZKI :-)
Pracownicy GOK i UG.Szanowni Państwo!
Prosimy o przyłączenie się do tegorocznej zbiórki produktów żywnościowych organizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie. W sklepach spożywczych postawiono specjalnie przygotowane kartony, do których w szczególności można wkładać produkty takie jak: TŁUSZCZE, CUKIER, MĄKĘ, RYŻ, KASZĘ, MAKARONY, KONSERWY, DŻEMY  ORAZ SŁODYCZE.
Zebrana żywność zostanie przekazana osobom samotnym i starszym z terenu gminy Cekcyn.

ZA DAR SERCA DZIĘKUJEMY!!!