Informuję, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2015 roku. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy zwrócił się do Rady Gminy Cekcyn z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Rejonowego w Tucholi - 1 ławnika.

Wyniki naboru na stanowisko instruktora świetlicy wiejskiej w Krzywogońcu.
W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Adrianna Draws, zamieszkała w Krzywogońcu.

Uzasadnienie wyboru:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się znajomością funkcjonowania
świetlicy wiejskiej w Krzywogońcu. Kandydatka udzielała konkretnych i wyczerpujących odpowiedzi potwierdzając wiedzę i predyspozycje do pracy na ww. stanowisku.

                                                                             Wójt Gminy
                                                                        /-/ Jacek Brygman