OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Cekcyn z 04 sierpnia 2017 r.

na podstawie uchwały Nr XXXVII/304/10 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 03 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia sposobu konsultacji aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

ZAPRASZAM
wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Cekcyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku na terenie Gminy Cekcyn na 2018 rok.

 Konsultacje trwają od 04 sierpnia 2017 r. do 24 sierpnia 2017 r.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.cekcyn.pl  i www.bip.cekcyn.pl oraz w Urzędzie Gminy Cekcyn, biuro nr 12, I piętro.
Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2017 r. na adres: Urząd Gminy Cekcyn ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 DNIA 1 SIERPNIA 2017R. O GODZ. 17:00 NADANY ZOSTANIE AKUSTYCZNY SYGNAŁ ALARMOWY (SYRENA) W RAMACH TRENINGÓW I ĆWICZEŃ DOTYCZĄCYCH SYSTEMÓW ALARMOWANIA. JEDNOCZEŚNIE BĘDZIE TO UPAMIĘTNIENIE 73 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.

 

20 lipca 2017 roku Mieszkanka Wielkiego Gacna Pani Stefania Pruszak obchodziła setne urodziny. Dostojną Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Cekcyn Pan Jacek Brygman, Z-ca Wójta Pani Monika Szczęsna oraz Pani Małgorzata Behrendt - Z-ca Kierownika USC przekazując najserdeczniejsze życzenia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym - aby kolejne lata mijały Pani wśród najbliższych, w atmosferze miłości i wsparcia.

Jubilatce przekazano także list gratulacyjny z życzeniami oraz upominek wraz z okazałym bukietem kwiatów.

W domu Pani Stefanii Pruszak gościła również delegacja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Pani Grażyna Gnaczyńska – Sołtys sołectwa Trzebciny.

Z okazji Jubileuszu życzenia przesłała również Pani Prezes Rady Ministrów Beata Szydło oraz Wojewoda Kujawsko- Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz.

Pani Stefania Pruszak od urodzenia jest mieszkanką Wielkiego Gacna. Początkowo wraz z rodzicami utrzymywała się z niewielkiego gospodarstwa rolnego. Obecnie od ponad 40 lat mieszka w domu Jadwigi i Ignacego Brygman, którzy na co dzień opiekują się Jubilatką.

Pani Stefania lubi opowiadać o naturalnych sposobach na przeziębienie czy dolegliwości żołądkowe.

 

Dostojnej Jubilatce raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia: Niech szczęście, jakim obdarzył Panią los przyniesie wiele radości z życia codziennego.