Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa do dnia 3 sierpnia 2017r. prowadzi nabór wniosków w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" . O udzielenie dotacji mogą starać się rolnicy i domownicy rolników.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w załączonym pliku i na stronie http://Dofinansowaniedlafirm.pl w artykule Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

 

 W dniu 6 lipca 2017 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w m. Zdroje, Ludwichowo i Trzebciny. Wartość podpisanej umowy  w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową  wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" PROW na lata 2014 - 2020  wynosi 678 581 zł. Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do 30 czerwca 2018 r. W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 4 km wraz z 61 przyłączami do nieruchomości oraz odcinek sieci wodociągowej.

Źródło: Urząd Marszałkowski w Toruniu

 

 

 

 

W związku z trwającą przebudową dróg powiatowych w Cekcynie, wprowadzone zostaje dodatkowe oznakowanie na drodze nr 010342C - ulica Ogrodowa w miejscowości Cekcyn.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: od dnia zatwierdzenia do 31.12.2017r.

Z projektem organizacji ruchu można zapoznać się na podstawie informacji w załączonych plikach.