Obszar Cekcyn
w dniach: 2019-01-18,
w godzinach: 18 sty 07:45 - 18 sty 13:30
Lisiny od 5 do 13, i przyległe.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Wójt Gminy Cekcyn zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy (z wyjątkiem organizacji i podmiotów biorących udział w konkursie) do zgłaszania swoich kandydatów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznych.

Do zadań komisji konkursowej należy ocena i opiniowanie ofert oraz proponowanie rozdziału środków między wybranymi ofertami na podstawie ich oceny. Zakres zadań komisji został określony w regulaminie pracy komisji. Spośród wskazanych kandydatów do pracy w komisji wybrane zostaną 2 osoby. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów lub zgłoszenie jednego kandydata, skład Komisji Konkursowej uzupełnia Wójt Gminy.

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.
Zgłoszenia prosimy składać na formularzu zgłoszeniowym.

Załączniki:
Download this file (formularz zgłoszeniowy.doc)formularz zgłoszeniowy.doc[ ]44 kB
Download this file (ogłoszenie.PDF)ogłoszenie.PDF[ ]1134 kB

ZUS informuje!

Informacja jest bardzo ważna dla przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z Małego ZUS. Warunkiem jest złożenie dokumentów do ZUS do  8 stycznia.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Bydgoszczy
ul. Św. Trójcy 33, 85 – 224 Bydgoszcz
tel. 52 341-83-90, 502-007-698

 

Informacja w załączniku.

 

Życzenia Noworoczne - Piotr Całbecki
Życzenia Noworoczne - Piotr Całbecki