Wójt Gminy Cekcyn zaprasza na kolejne szkolenia realizowane przez Gminę Cekcyn wraz z Partnerem Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach projektu grantowego pt. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Mieszkańcy Gminy Cekcyn, którzy ukończyli 25 rok życia mogą zapisywać się na najbliższe szkoleniaRodzic w internecie, które odbędzie się w dniach 4, 5, 6 marca 2019 r. w godz. od 9:00 do 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie, ul. Szkolna 4.

Uwaga: ograniczona ilość miejsc - 12 osób.

Wypełniony formularz rekrutacyjny należy przesłać na  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarcz do Urzędu Gminy pok. 17 (I piętro).

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt pod nr tel.: 52 33 47 563.

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne - opis

Scenariusze szkoleń - opis

Obraz na stronie logotyp-cyfrowa-polska.jpg

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Ogłoszenie Wójta Gminy Cekcyn o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Wójt Gminy Cekcyn zatwierdził dotacje na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferach:
I. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
II. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
III. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
IV. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
V. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
VI. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
VII. Turystyka i krajoznawstwo.

Organizacje, które otrzymały niższe dofinansowanie prosimy o złożenie korekty harmonogramu i kalkulacje kosztów. Druk do pobrania w załączeniu i na www.bip.cekcyn.pl w zakładce: organizacje pozarządowe, druki.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2019-01-30,
w godzinach: 30 sty 09:00 - 30 sty 14:30
Lisiny 3, 37, Sarnówek 3, i przyległe.
Obszar Cekcyn
w dniach: 2019-01-28,
w godzinach: 28 sty 07:45 - 28 sty 13:30
Wielkie Gacno 9, i przyległe.

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Inicjuj z FIO na start”.

  • Jeżeli masz głowę pełną pomysłów, które chcesz zrealizować w swoim otoczeniu.
  • Lubisz prace zespołową i udzielasz się społecznie .
  • Wasza młoda organizacja chce wskoczyć na wyższy poziom i się rozwijać.

Nie czekaj! Przyjdź na spotkanie i dowiedz się więcej!

Jest to kontynuacja programu grantowego realizowanego od 2014 roku.

W ramach „Inicjuj z  FIO na start” w 2019 roku przewidywany jest jeden konkurs.

W ramach projektu przyznawane będą mikrodotacje do wysokości 5 000 zł.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć:

- grupy nieformalne na realizację projektów w sferze pożytku publicznego

- młode organizacje na działania w sferze pożytku publicznego lub na wzmocnienie organizacji np. sprzęt

O mikrodotacje ubiegać się będą mogły:

  • młode organizacje, wpisane do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia

wniosku

  • grupy nieformalne - min. 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferach pożytku publicznego, grupy nieformalne mają dwie drogi wystąpienia o grant:

- wspólnie z patronem lub

- samodzielnie

  • grupy samopomocowe dobrowolne zespoły osób których aktywnie działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków

Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków planowane jest od  15.02.2019 r. - 08.03.2019 r.

Dokumentacja konkursowa dostępną będzie na stronie internetowej www.trgp.org.pl

Spotkanie informacyjno-promocyjne dla powiatu tucholskiego odbędzie się dnia 07.02.2019 r. (czwartek), Książnica Tucholska, ul. Pocztowa 7B, sala multimedialna, godz. 10:00.

Zgłoszenia przyjmowane będą pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 726-088-405.

Serdecznie zapraszamy