Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy realizację dwóch zadań inwestycyjnych dofinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a mianowicie:
1. "Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ludwichowie wraz z wyposażeniem" na kwotę brutto 292.631,64 zł., inwestycję realizowała firma TG "PARA" z siedzibą w Tucholi.
2. "Przebudowa i nadbudowa budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i izbę produktu lokalnego w miejscowości Krzywogoniec wraz z wyposażeniem"na kwotę brutto: 346.376,82 zł, zadanie wykonała SPR Osnowo, Zakład Remontowo - Budowlany, Osnowo.
Wszystkim użytkownikom życzymy wielu wspólnych działań, w nowo zmodernizowanych obiektach, na rzecz lokalnych społeczności.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Borowiacka Rybka” wniosków o dofinansowanie w ramach działania: „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla sektora społeczno-gospodarczego.

Więcej informacji na stronie: www.lgr-borowiackarybka.pl

Miło nam poinformować o wyróżnieniu jakie otrzymała Gmina Cekcyn oraz Wójt Jacek Brygman w Ogólnopolskim Rankingu "Perły samorządu", organizowanym przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej.

W październiku i grudniu 2012 r. zaginęły 2 pieski z okolicy Dębowca.Wszyscy, który widzieli czworonogi bardzo prosimy o skontaktowaniem się z Panią Cecylią Glazik, tel. 512 756 145.

W maju 2012 Para Prezydencka zainaugurowała Konkurs „Dobry Klimat dla Rodziny”, by wyróżnić i promować wartościowe inicjatywy samorządów, które kreują otoczenie sprzyjające dobremu funkcjonowaniu rodzin. Najlepsze działania mogą stać się wzorem i inspiracją dla innych władz lokalnych w Polsce.
Podczas świątecznego spotkania Pary Prezydenckiej z Rodzinami w środę 19 grudnia 2012 w Pałacu Prezydenckim  zostały ogłoszone Nominacje Kapituły w Konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny”. Z blisko 250 różnorodnych inicjatyw samorządów wspierających rodziny, nadesłanych z całej Polski, Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Ireny Wóycickiej, wyłoniła 15 Nominowanych do Nagrody Pary Prezydenckiej.