Obszar Cekcyn
w dniach: 2023-01-16,
w godzinach: 16 sty 08:00 - 16 sty 12:00
Trzebciny od numeru 53D do 53G oraz od 59 do 59C, i przyległe.

 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz z załącznikami 2, 2a i 2b odpowiednio:

 1. dla wniosków o dotację lub dotację z prefinansowaniem:
  1. zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć
   w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
  2. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji
   z prefinansowaniem wraz z instrukcją wypełniania,
 1. dla wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu:
 1. zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć
  w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
 2. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu wraz z instrukcją wypełniania.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2023-01-13,
w godzinach: 13 sty 08:00 - 13 sty 12:00
Cekcyn ul. Szkolna 12, kiosk; Główna 8, i przyległe

Obszar Cekcyn
w dniach: 2023-01-10,
w godzinach: 10 sty 08:30 - 10 sty 13:30
Zalesie numery: od 1 do 8, 1i, 1h, 12A, 56, ferma lisów, i przyległe