Informacja

Nowa wersja programu Czyste Powietrze ruszy 3 stycznia 2023 roku. Najważniejsze zmiany programu Czyste Powietrze dotyczą:

- podniesienia wysokości progów dochodowych, próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie z 100 tys. do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji z 41 tys. do 66 tys. zł, przy podwyższonym dofinansowaniu kryterium dochodowe wzrośnie z 1564 zł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz z 2189 zł do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, maksymalna wysokość dotacji wzrośnie z 47 tys. zł do 99 tys. zł, przy najwyższym poziomie dofinansowania kryterium dochodowe wzrośnie z  900 do 1090 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych, maksymalna wysokość dotacji wzrasta z 79 do 135 tys. zł,

Informacja

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych jest dostępny pod linkiem:

http://bip.ugcekcyn.nv.pl/a,23406,harmonogram-wywozu-odpadow-komunalnych-na-rok-2023.html

Obszar Cekcyn
w dniach: 2023-01-04,
w godzinach: 4 sty 09:00 - 4 sty 13:30
Huta numery: 152, 156, od 162 do 167 oraz 177, 178, i przyległe.

Informacja

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły tegoroczną zbiórkę żywności, prowadzoną w sklepach na terenie Gminy Cekcyn.

Dzięki Państwa hojności przygotowano 42 paczki świąteczne, które przekazano osobom samotnym i starszym z terenu gminy Cekcyn podczas spotkania wigilinego w dniu 20 grudnia 2022 r.