Informacja

Od dnia 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) rozpoczyna się realizacja inwestycji ,,Przebudowa budynku Urzędu Gminy” w Cekcynie wraz z montażem windy zewnętrznej.

W związku z tym zamknięte będzie wejście główne do Urzędu, a udostępnione będzie dla interesantów wejście boczne od strony Biblioteki Gminnej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo,

 

Zwracam się z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety pn. „Badanie opinii mieszkańców nt. potrzeb, problemów i celów rozwojowych obszaru LSR”, która znajduje się w linku poniżej.

 

Ankieta służy poznaniu potrzeb i problemów, zasobów oraz propozycji celów rozwojowych wśród mieszkańców obszaru Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" (czyli gmin Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola). Głos przedstawicieli różnych grup społecznych i wiekowych jest dla nas bardzo ważny.

 

LGD stara się o pozyskanie funduszy unijnych, które już od 2024 roku przeznaczone mają być na działania skierowane do mieszkańców powiatu tucholskiego. Wyniki ankiety posłużą do opracowania założeń Lokalnej Strategii Rozwoju, czyli dokumentu, dzięki któremu mamy szanse na kilkanaście milinów złotych dla lokalnych firm, stowarzyszeń, rolników i samorządów.

 

Link do ankiety


Serdecznie dziękuję

 

Magdalena Kurpinowicz
Prezes Partnerstwa
"Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie poszukuje do pracy osób, które zostaną zatrudnione w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 do wykonywania usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Z osobami tymi zostaną podpisane umowy cywilnoprawne, tj. umowy zlecenia.

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowany z Funduszu Solidarnościowego - państwowego funduszu celowego.