Obszar Cekcyn
w dniach: 2024-07-15,
w godzinach:  15 lip 08:00 - 15 lip 12:00
Iwiec 38A, i przyległe.

Wzorem lat ubiegłych, Gmina Cekcyn w partnerstwie z Województwem Kujawsko - Pomorskim przystąpiła do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim".

Kryteria włączenia do programu: wiek 60+, zameldowanie na terenie gminy, pozytywny wynik badania kwalifikacyjnego.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Nabór trwa, pierwsze zajęcia we wrześniu.

Zapisy uczestników od 9 lipca do 26 lipca 2024 r.: pok. 17 Urzędu Gminy w Cekcynie
– Ilona Lesikowska tel. 782-808-724 lub 52 3347563.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona (40 osób). O zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowego TUCHWOD Sp. z o. o. w Tucholi informuje, że w związku z prowadzonymi pracami budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Ludwichowie w dniu 10-07-2024r. (środa) w godzinach od 8:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z sieci wodociągowej w miejscowości Ludwichowo (Kaczejewo) od miejsca w którym stał krzyż w lewo.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowego TUCHWOD Sp. z o.o. w Tucholi informuje, że w związku z włączeniem nowej sieci wodociągowej do istniejącej w miejscowości Cekcyn ul. Wczasowa, w dniu  09-07-2024r. (wtorek) w godzinach od 8:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z sieci wodociągowej w miejscowości Cekcyn ul. Główna, Wczasowa, Parkowa, Cmentarna, Mokra, Cicha, Madera i Kruszka.