Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej zaprasza na

spektakl

Żywot Adama”

zapraszamy w piątek 11 sierpnia 2023r.

ok godz. 21.15

do amfiteatru nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowego TUCHWOD Sp. z o.o. w Tucholi informuje, że w dniu 03-08-2023r. (czwartek) w godzinach 8:00 – 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z sieci wodociągowej w następujących miejscowościach:
Lubińsk, Ostrowo, Mały Iwiec, Iwiec, Iwiec Karpaty, Wysoka, Bieszewo, Wierzchucin.

Przerwy w dostawie wody spowodowane są przebudową hydrantów ppoż. na zadaniu budowy drogi gminnej w miejscowości Lubińsk gm. Cekcyn.

30 lipca 2023 roku Mieszkanka naszej Gminy Pani Cecylia Wilkowska z Zalesia świętowała 101 rocznicę swoich urodzin. Szanowną Jubilatkę odwiedził Pan Wójt Jacek Brygman oraz Z-ca Kierownika USC Małgorzata Behrendt. Pani Cecylia otrzymała list gratulacyjny, kwiaty i upominek oraz najserdeczniejsze życzenia. Taki Jubileusz jest niezwykłą okazją do wspomnień i podziękowań za trud całego życia. Jednocześnie to okazja do spotkań z rodziną i bliskimi. 

Serdeczne gratulacje i życzenia od całego samorządu Gminy Cekcyn

Przedmiotem konsultacji był projekt Programu współpracy Gminy Cekcyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku na terenie Gminy Cekcyn na 2024 rok.