Obszar Cekcyn
w dniach: 2024-05-27,
w godzinach:  27 maj 08:30 - 27 maj 12:30
Szczuczanek, Krzywogoniec numery: od 24 do 39, od 48 do 52,
97, od 102 do 135 oraz 138, i przyległe.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2024-05-27,
w godzinach:  27 maj 07:30 - 27 maj 13:00
Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości:
Krzywogoniec numery: od 1 do 23, od 40 do 47A, od 53 do 96,
136, 137,  od 139 do 165 oraz 192, 193, 199, i przyległe.
Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

  • Sejm przyjął ustawę przesuwającą termin wdrożenia obowiązkowego KSeF do 1 lutego 2026 r.
  • W kolejnym etapie procesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów zaproponuje dwuetapowe wprowadzenie obowiązku.
  • To oznacza, że proces wystawiania faktur z punktu widzenia przedsiębiorców nie ulega na razie zmianie.
  • Już teraz przedsiębiorcy – szczególnie mniejsi – w lokalnych urzędach skarbowych mogą zapoznawać się z funkcjonalnościami darmowych narzędzi przygotowanych przez Ministerstwo Finansów.