Informacja

Tematyka zabrania:

  1. Otwarcie – stwierdzenie prawomocności zebrania.
  2. Sprawozdanie dotychczasowego Sołtysa ze swojej działalności.
  3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję - podjęcie uchwały.

Strażacy i wóz strażacji wraz z życzeniami z okazji Dnia Strażaka