Urząd Gminy Cekcyn informuje, że wykonawca przebudowy drogi wojewódzkiej Nr240 planuje z dniem 13 sierpnia 2018 roku całkowite zamknięcie dojazdu z Cekcyna do Rudzkiego Mostu. Wyznaczony objazd będzie przez miejscowość Bysław. Całkowite zamknięcie potrwa ok. 2-3 tygodni.

 

P1020733
P1020733
P1020734
P1020734
P1020781
P1020781
P1020800
P1020800
P1020812
P1020812
P1020815
P1020815
P1020819
P1020819
P1020842
P1020842
P1020846
P1020846
P1030002
P1030002
P1030004
P1030004
P1030005
P1030005
P1030011
P1030011
P1030020
P1030020
P1030032
P1030032
P1030038
P1030038
P1030045
P1030045
P1030064
P1030064
P1030070
P1030070
P1030072
P1030072
P1030077
P1030077
P1030078
P1030078
P1030086
P1030086
P1030088
P1030088
P1030093
P1030093
P1030101
P1030101
P1030104
P1030104
P1030107
P1030107
P1030109
P1030109
P1030113
P1030113
P1030124
P1030124
P1030129
P1030129
P1030132
P1030132
P1030134
P1030134
P1030136
P1030136
P1030140
P1030140
P1030150
P1030150
P1030155
P1030155
P1030158
P1030158
P1030166
P1030166
P1030181
P1030181
P1030187
P1030187
P1030221
P1030221
P1030230
P1030230
P1030231
P1030231
P1030234
P1030234
P1030235
P1030235
P1030238
P1030238
P1030240
P1030240
P1030243
P1030243
P1030245
P1030245
P1030246
P1030246
P1030250
P1030250
P1030256
P1030256
P1030258
P1030258
P1030259
P1030259
P1030261
P1030261
P1030264
P1030264
P1030267
P1030267
P1030270
P1030270

Poniżej zamieszczamy zapytanie cenowe wraz z załącznikami, w celu określenia ceny budowy obiektów małej architektury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Cekcyn na ul. Szerokiej.
Termin składania formularzy cenowych do 17 sierpnia 2018r. do godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Cekcynie, decyduje godzina wpływu do tut. Urzędu.
W załączeniu:
- zapytanie cenowe,
- formularz cenowy,
- dokumentacja projektowa,
- przedmiar robót.

Uwagi do realizacji zadania:
1. Zgodnie z załączonym przedmiarem robót.