W Urzędzie Gminy Cekcyn odbywają się prace interwencyjne oraz organizowany jest staż we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tucholi, który realizuje Projekt
pt. „Moja Szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych.

www.efs.gov.pl

www.europa.eu.int

Urząd Gminy Cekcyn informuje, że  w miesiącu maju odbędzie się nieodpłatna zbiórka śmieci wielkogabarytowych. Szczegółowy harmonogram wywozu śmieci dostępny jest na stronie www.bip.cekcyn.pl w zakładce aktualności.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w gminnym konkursie plastycznym.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„CZYSTA WODA, CZYSTE POWIETRZE, CZYSTE LASY – OPOWIEM O SWOJEJ GMINIE”

ORGANIZATORZY: Rada Sołecka Sołectwa Cekcyn; Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

Zespół Szkół w Cekcynie i Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie
serdecznie zapraszają

na obchody Święta Konstytucji 3 Maja
które odbędą się 3.05.2012 r.


Program uroczystości:


900zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji, mieszkańców przed kościołem
915 Msza Święta w kościele parafialnym w Cekcynie
1030 Akademia w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie
- program artystyczny w wykonaniu uczniów z Gimnazjum w Cekcynie
- pieśni w wykonaniu Zespołu Wokalnego „Cisowianie”

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie zespołu partycypującego w ramach programu "Decydujmy razem". Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie. W dalszym ciągu będziemy pracować nad Programem rozwoju turystyki w naszej gminie.
Animatorki:
Izabela Złotowska
Justyna Wilkiewicz