OGŁOSZENIE
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2019 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Zn. Spr.: Z0.7100.13.2019 r. z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych oraz innych zjawisk szkodotwórczych; w tym w szczególności wykonania techniką agrolotniczą chemicznych zabiegów ratowniczych na obszarach zagrożenia trwałości lasu przez szkodniki liściożerne w 2019 roku, działając w myśl art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. 2018, poz. 2129 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2019 r. znak: ZO.7100.4.2019.

ZAWIADAMIAM
o podjęciu decyzji w sprawie wykonania agrolotniczego zabiegu ratowniczego
w drzewostanach Lasów Państwowych, wykazujących zagrażająca trwałości lasu obecność gąsienic brudnicy mniszki i larw borecznika na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Zamrzenica, położnych w zasięgu terytorialnym gmin: Lubiewo, Świekatowo, Lniano, Cekcyn. Zabiegiem będą objęte drzewostany w Leśnictwach: Bukowiec, Jeleniagóra, Lnianek, Rykowisko, Informację o dokładnej lokalizacji pól zabiegowych można uzyskać w Nadleśnictwie Zamrzenica tel. 3341175 lub 3341154 wew.207.
Powierzchnia zabiegu agrolotniczego wraz z lasami wynosi 1178,83 ha.

Planuje się użycie środka owadobójczego  DIMILIN 480 S.C, CHRI /I/ ACE 200 SE, Tebufenozide 240 LV, Tebufenozide 240 S.C.

Warunki bezpiecznego stosowania środków:
- okres prewencji dla pszczół - nie dotyczy,
- okres prewencji dla ludzi i zwierząt - nie dotyczy,
- okres karencji dla runa leśnego -14 dni,
Zabiegi będą wykonane w okresie od 29 maja do 14 czerwca 2019r. (w zależności od warunków atmosferycznych).
Na czas zabiegu zostanie wprowadzony zakaz wstępu na teren określonych pól zabiegowych .
Na granicy lasu objętego zakazem wstępu, a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną przez Nadleśnictwo wywieszone tablice ostrzegawcze z napisem: „Zakaz wstępu. Chemiczne zabiegi zwalczania owadów. Od dnia 29.05.2019 r. do dnia 14.06.2019 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica
W sprawach związanych z akcją prosimy kontaktować się telefonicznie z Nadleśnictwem Zamrzenica, tel.: 523341175.

                                Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica

 

 

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 27_2019 oprysk.pdf)Zarządzenie 27_2019 oprysk.pdf[ ]334 kB

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom sektora organizacji pozarządowych

 i osób fizycznych zainteresowanych tworzeniem podmiotów ekonomii społecznej Kujawko Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na nieodpłatne spotkanie z doradcą  w czwartek 30.05.2019 r. do siedziby Urzędu Gminy Cekcyn ul. Szkolna 2  w godzinach od 9.30 - 14:00.

 

Dyżur będzie pełniła doradczyni kluczowa OWES.

 

 

 

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie godziny spotkania z doradcą pod nr tel. 536 580 150. Istnieje możliwość konsultacji w siedzibie zainteresowanego klienta po wcześniejszym uzgodnieniu godziny  i miejsca spotkania.

 

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!