Wiktor ma 7 lat. W lutym 2019 r. zdiagnozowano u niego ostrą białaczkę mieloblastyczną. Rozpoczęła się walka Wiktora z ciężką chorobą. Obecnie jest w trakcie chemoterapii. Trudne i wyczerpujące leczenie wiąże się ze stałym pobytem w szpitalu i jest bardzo kosztowne. Potrzebne są pieniądze na dalszą hospitalizację, rehabilitację i leki.

Rodzice Wiktora zwrócili się do Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Burchat” i Szkoły Podstawowej w Gostycynie o pomoc i przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Zapraszamy do współdziałania. Razem możemy więcej! Jeżeli chcesz pomóc Wiktorowi, dowolny datek przekaż na specjalnie uruchomione konto przez Stowarzyszenie „Burchat” o numerze: 81 8144 0005 2003 0030 0215 0005, w tytule prosimy o wpisanie następującej treści: „Pomóżmy Wiktorowi”. Zbiórka została zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z nr. 2019/2215/OR.

W imieniu Rodziców i Stowarzyszenia dziękujemy za każde wsparcie!

Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Burchat”
Jerzy Ochała