W załączeniu znajduje się protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Cekcyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku na terenie Gminy Cekcyna 2019 r.

Informujemy, że we wtorek 14 sierpnia 2018 r. od godz. 12:30 do 15:00
w sali nr 18 Urzędu Gminy w Cekcynie będzie działał Mobilny Punkt Informacyjny o funduszach europejskich dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy, instytucji, placówek, przedsiębiorców, organizacji.

Dyżur w Punkcie będzie pełnić i informacji udzielać przedstawiciel Głównego Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz.

Wszystkie osoby, które chciałyby zasięgnąć informacji o możliwości dofinansowania swoich pomysłów i projektów ze środków Unii Europejskiej serdecznie zapraszamy na dyżur.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2018-08-20,
w godzinach: 20 sie 13:00 - 20 sie 18:30
Cekcyn działki od nr 540/3 do 540/24, oraz od 538/1 do
538/71, i przyległe.
Obszar Cekcyn
w dniach: 2018-08-17,
w godzinach: 17 sie 08:00 - 17 sie 13:30
Cekcyn ulice: Ogrodowa, Szkolna 8, hala sportowa,
przepompownia, i przyległe.