Szanowni Państwo!
W listopadzie 2012 r. rozpoczął się w Polsce proces wyłączania naziemnej telewizji analogowej. Wkrótce cyfrowy sygnał zastąpi w całym kraju sygnał analogowy. Już teraz można odbierać kilkanaście programów w lepszej, cyfrowej jakości.

Naziemna telewizja cyfrowa zastąpi docelowo telewizję analogową. Oznacza to, że widzowie, którzy nie wyposażą się we właściwy sprzęt do jej odbioru, utracą możliwość odbierania telewizji naziemnej.

Dziś poznaliśmy wyniki konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w latach 2013-2015 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na konkurs wpłynęło aż 250 wniosków, dotację przyznano 95 z nich. Z gminy Cekcyn grant otrzymały 2 organizacje: Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło” na projekt zatytułowany: Poligon „Heidekraut” - inscenizacja historyczna – 5 000zł oraz Stowarzyszenie Wspierania Kultury Muzycznej „TALENT” w Cekcynie na projekt pn. „KOCIOŁ Festival” – 3 000zł.

W konkursie na "Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym" aż dwie dotacje otrzymało Stowarzyszenie Agrorozwoju Sołectwa Małe Gacno "Jagoda" na zadanie pn. "Oni są wśród nas…" - 2 970,00 zł oraz na drugi projekt pt. "Dobrze że jesteś" - 2 900,00 zł

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2013 roku został rozstrzygnięty. Wyniki konkursu dostępne są na stronie www.bip.cekcyn.pl w zakładce Aktualności.

Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór na wolne stanowisko instruktora w świetlicy wiejskiej w Ludwichowie. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub pocztą na adres urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2013 r.
Więcej informacji na stronie www.bip.cekcyn.pl, zakładka Aktualności, a także u P. Justyny Wilkiewicz pod nr tel. 52 33 47 555

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: woj. kujawsko-pomorskie
Przebieg: Aktualnie na obszarze województwa występują porywy wiatru: Bydgoszcz 60 km/h, Toruń 65 km/h, Grudziądz 80 km/h. W ciągu najbliższych godzin porywy wiatru nadal będą występować, prędkość maksymalna w porywach dochodzić będzie do 90 km/h.
Data wydania: godz. 10:59 dnia 31.01.2013
Żrodło: IMGW-PIB